- Lavere rentemarginer og lavere rentenivå har gitt mindre inntekter for bankene. Skal bankene fylle sin rolle og bære de tap som nedgangskonjunkturen vil føre til i tiden som kommer, må kunder og samfunn akseptere at marginene ikke presses lenger ned, sier direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet i en pressemelding.Aamo sier det må påregnes høyere tap for bankene utover i året som følge av konjunkturnedgangen. Man må dessuten regne med en viss nedgang i utlån til næringslivet i løpet av året, etter at slike lån økte med 50 prosent fra 2006 til 2008.Bankenes samlede resultat før skatt var i første kvartal i år på 6,4 milliarder kroner. Det er 2 milliarder kroner bedre enn i første kvartal i fjor. Aamo sier økningen skyldes høye inntekter fra verdipapirmarkedet.Bankene opplever økning i utlånstap og misligholdte engasjementer sammenlignet med første kvartal i fjor, og det er betydelig økning i utlånstap og mislighold for usikrede forbrukslån. (©NTB)