Skulle den økonomiske krisen bli enda verre kan små og mellomstore amerikanske banker kan tape 200 milliarder dollar i 2010.Dette tilsvarer over 1200 milliarder norske kroner. Halvparten av dette er tap på lån til næringseiendommer, viser en analyse Wall Street Journal har utført på 940 ulike banker.Avisen har i analysen brukt samme scenario som FED benyttet for å stressteste de 19 største bankene i USA nylig.Skulle det gå riktig ille kan kapitalen til mer enn 600 små banker krympe under nivået myndighetene vanligvis betrakter som bekymringsverdig, skriver avisen.