Den 41 år gamle Wang Shaoyuan omkom i en ulykke ved Norske Skog Hebei i Kina lørdag 16. mai. Ulykken skjedde ved lossing av returpapir på fabrikken. Den forulykkede var ansatt i et firma som transporterer returpapir til Norske Skog Hebei, heter det i en pressemelding.- Norske Skog ser meget alvorlig på denne tragiske ulykken. Forrige gang Norske Skog opplevde en dødsulykke var i 2006. Direktør for helse og sikkerhet i konsernet, Jens Borge, reiser til Kina umiddelbart for å delta i den videre granskningen av ulykken, skriver selskapet i en kommentar.