Ifølge en melding har Dolphin Drlling Ltd., et datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA, inngått en intensjonsavtale med Senergy Limited for bruk av den halvt-nedsenkbare boreriggen Byford Dolphin for boring av en brønn i britisk del av Nordsjøen.Kontrakten forventes påbegynt idet nåværende kontrakt med Senergy Limited er ferdig medio juli, og vil ha en varighet på omlag 48 dager.Estimert kontraktsverdi er cirka 12,3 millioner dollar. Avtalen er inngått med forbehold om endelig kontrakt.