Ifølge en melding har administrerende direktør Petter Jansen i Norwegian Property forlenget terminkontrakt på 35.000 aksjer med terminkurs 7,4754 kroner og forfall 19. august 2009.Etter dette eier Jansen og nærstående 35.000 aksjer på termin og 40.000 ordinære aksjer i Norwegian Property.