Selskapet Borgestad tapte 100 millioner kroner i fjor, skriver DN onsdag, noe sjefen for selskapet Christen Knudsen er meget lite fornøyd med.Noe av årsaken til smellen var dårlig avkastning på aksjer og aksjefond, blant annet hos Skagen Fondene. Nå kritiserer Knudsen Skagen for dårlig forvaltning.- Det er skuffende at ingen av våre forvaltere utover i 2008 tok kontakt og sa at vi burde redusere risikoen. Det var ingen forvaltere fra Skagen som kom med salgsanbefaling, sier Knudsen.Borgestad har nå ikke lenger penger investert hos Skagen.Kristian Falnes i Skagen Fondene svarer at de ikke kan ta ansvar for at Knudsen og co. kjøpte dyre aksjer i 2008. Han er ikke særlig imponert over Borgestads forvalterevne.- Jeg er kritisk til Christen Knudsens egen forvaltningskompetanse. Resultatene fra den porteføljen de selv bygget opp i andre kvartal i fjor er ikke imponerende, svarer Falnes.