I et intervju med TDN Finans avviser Telenors pressetalsmann Dag Melgaard nyheten fra Interfax om at namsmannen i Russland har startet prosessen med salg av Telenors aksjer i VimpelCom.-Det de har gått ut og sagt er at de har oppnevnt en ekspert som skal se på hvordan en eventuell prosedyre for et eventuelt salg skal være. Det betyr ikke at de har startet en salgsprosess(..) Jeg tror nok Interfax har fortolket dette litt feil, sier Melgaard.En domstol i Russland har tidligere gitt Farimex rett til å innkreve en erstatning på 1,7 milliarder dollar i forbindelse med at Farimex åpnet et søksmål mot Telenor.På Oslo Børs faller Telenor-aksjen 1,90 prosent.