15. mai ble Ability Drilling () på Oslo Axess . Mandag steg den til 38 øre og tirsdag fortsetter den opp nye 10 øre, til 48 øre!Det gir en oppgang på 182 prosent siden aksjen bunnet ut siste fredag.På det høyeste er aksjen blitt omsatt på 16,6 kroner, men da må vi tilbake til høsten 2007.13. mai sendte selskapet ut en børsmelding om at Ability Drilling hadde sendt varsel til sine kreditorene om midlertidig betalingsstans med varighet til 13.06.2009. Bakgrunnen for varselet var at situasjonen som har oppstått i forbindelse med forsinkelser av riggleveranser fra TTS og et økt konfliktnivå mellom Ability Drilling og TTS. .Selskapet har ennå ikke lagt frem rapporten for 1. kvartal 2009, men du finner mer om Ability Drilling her i da selskapet hadde et underskudd på 290,5 millioner kroner. For hele 2008 endte underskuddet på 361 millioner kroner.