I første kvartal 2009 omsatte Petrolia Drilling for 37,3 millioner dollar, mot 28,9 millioner dollar for et år siden. Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 10,3 millioner dollar, mot et positivt driftsresultat på 0,3 millioner dollar året før. Resultat før skatt landet på minus 42 millioner dollar, mot et negativt resultat på 34,6 millioner dollar i første kvartal 2008.Nettoresultatet endte på minus 42 millioner dollar, mot et negativt resultat på 34 millioner dollar for et år siden.