I første kvartal 2009 omsatte Oslo Axess-noterte Petromena for 21,3 millioner dollar, mot 14 millioner dollar for et år siden. Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 10,8 millioner dollar, mot et positivt driftsresultat på 1,0 million dollar året før. Resultat før skatt landet på minus 46,4 millioner dollar, mot et negativt resultat på 31,2 millioner dollar i første kvartal 2008.Nettoresultatet endte på minus 46,4 millioner dollar, mot et negativt resultat på 31,2 millioner dollar for et år siden.