Ifølge en børsmelding vil REC sikre seg langsiktig finansiering gjennom en emisjon på 4 milliarder kroner. Tegningsrettene vil, når emisjonen er klar, bli notert på Oslo Børs.Emisjonen skal være garantert fulltegnet ved at Orkla/Elkem og Hafslund vil tegne for sine respektive andeler. Sammen med Folketrygdfondet og andre aksjonære vil det utgjøre 60 prosent av utestående aksjer. I tillegg er det satt sammen et banksyndikat som inkluderer DnB NOR Markets, Nordea, ABN AMRO og BNP Paribas.REC vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling den 5. juni. Aksjene er ventet å bli notert eks utbytte 8. juni og tegningsperioden antas å bli fra 12. juni til 26. juni. Det er ikke indikert hva tegningskursen vil bli.
Skal låne 3 - 5 milliarder kroner
I tillegg kommer også utstedelse av et obligasjonslån på 3 - 5 milliarder kroner. Totalt er det altså snakk om at REC blir tilført 7 - 9 milliarder kroner i ny egenkapital og lån.DnB NOR Markets og Nordea and SEB har fått oppdraget med å tilrettelegge obligasjonslånet.