Scorpion Offshore meldte om et resultat etter skatt på 15,2 millioner dollar i første kvartal 2009, mot 7,4 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 16,3 millioner dollar, sammenlignet med 8,6 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble 22,9 millioner dollar, mot 13,7 millioner dollar året førDriftsinntektene beløp seg til 67,8 millioner dollar, sammenlignet med 22,4 millioner dollar første kvartal 2008Her er