Det meldes fredag at Custom Holding har kjøpt 5.246.968 aksjer i Data Respons. Dette tilsvarer 11,7 prosent av aksjekapitalen i selskapet.Custom Holding eies av Reiten & Co Capital Partners VII L.P., som er et fond som forvaltes av General Partner Reiten & Co Capital Partners VII GP.Custom Holding satt ikke på noen aksjer i Data Respons før kjøpet. Fondet uttaler nå at de har planer om å være en langsiktig aksjonær i selskapet.