I dagens morgenrapport fra Orion Securities kan vi lese at meglerhuset har et positivt grunnsyn for børsens utvikling på 6-12 måneders sikt.- I følge pessimistene hadde vårens børsrakett kun ett trinn, og dette er nå utbrent. Dersom verdensøkonomien er fanget i en Japan-lignende hengemyr som en følge av lite utlånsvillige banker, medfører dette synet riktighet, skriver analytikeren.- Det optimistiske scenarioet er at myndighetenes massive stimulanser etter hvert vil overdøve motvindene og antenne et konjunkturoppsving utover i andre halvår og i 2010. Etter vår mening er sannsynligheten over 50 prosent for det sistnevnte, og i så fall er toppen neppe passert i aksjemarkedet, skriver analytikeren.- Det eksplosive likviditetsklimaet er et annet forhold som taler til optimistenes fordel. Med nullrentepolitikk og kvantitative stimulanser druknes finansmarkedene for tiden i billig likviditet på jakt etter avkastning. Hvorvidt dette vil resultere i finansiell inflasjon, kan vanskelig vites med sikkerhet, men muligheten kan i alle fall ikke avskrives, avslutter analytikeren.Etter en rød start på dagen, kan mange av investorene på Oslo Børs nå glede seg over at pilen peker i riktig retning. I skrivende stund står hovedindeksen i 277,57 poeng, opp 0,70 prosent.