Funnet er gjort i to lisenser i Fullaprospektet, 10 kilometer nordøst for Friggfeltet. Fulla ligger mellom Heimdalfeltet og Osebergfeltet.Funnet ble gjort tidligere i år under boring av en avgrensningsbrønn. Resultatene fra denne boringen gjør at anslaget for utvinnbare volumer i Fulla oppjusteres fra mellom 6 og 19 millioner fat oljeekvivalenter med gass og kondensat, til mellom 60 og 105 millioner fat oljeekvivalenter.Direktør for reserver og områdeutvikling Odd Ragnar Heum i Det norske oljeselskap er fornøyd med funnet, og mener det bekrefter det kommersielle potensialet i Fulla. Det samme uttaler Tom Dreyer, StatoilHydros leder for leting i feltnære områder i Nordsjøen.- Gassreserver av den størrelsesorden er av kommersiell interesse innen feltnære leteområder, og funnet kan bidra til å opprettholde drift av installasjoner i Frigg- og Heimdalområdet, sier Dreyer.StatoilHydro er operatør av de to lisensene og har 50 prosent av dem. Svenska Petroleum eier 25 prosent, Det norske eier 15 prosent og Dana Petroleum Norway 10 prosent. (©NTB)