Ferske tall fra USA viser at boligbyggingen i landet falt 13 prosent i april. Man har nå en sesongjustert årstakt på 458.000 enheter.Det var imidlertid ifølge Bloomberg ventet at antallet igangsatte boliger ville vise en årstakt på 520.000 enheterTallene fra foregående måned ble revidert til 525.000 boliger fra opprinnelig rapporterte 510.000 boliger.Antallet nye boligbyggingstillatelser falt til 494.000 enheter, mot reviderte 511.000 enheter i foregående måned. På forhånd var det ventet 530.000 nye byggetillatelser.Oslo Børs reagerer ned på nyhetene fra USA, men følgende er ikke alt for store. Hovedindeksen stod i 287,12 rett før de ferske tallene kom. Nå står den i 283,82 og mesteparten av oppgangen tidligere på dagen er nå blåst bort.