Ferske tall viser at produsentprisene i Tyskland falt 1,4 prosent i april sammenlignet med måneden før. For året sett under ett falt prisene med 2,7 prosent.På forhånd var det ventet at produsentprisene ville være uendret på månedsbasis og falle med 1,3 prosent på årsbasis.Det er tyske statistikkmyndigheter som melder dette onsdag, ifølge Bloomberg.I foregående måned var produsentprisene ned 0,7 prosent på månedsbasis, mens de falt 0,5 prosent på årsbasis.