Et knapt flertall av svenskene ønsker en ny folkeavstemning om Sverige skal ta i bruk euroen som nasjonal valuta og kvitte seg med den svenske krona.51 prosent av de spurte sier i en meningsmåling utført for det liberale Folkpartiet at de ønsker en ny avstemning. 44 prosent sier nei til en ny avstemning.Svenskene stemte imot euroen i 2003, da 56 prosent sa nei. Men den internasjonale finanskrisen har økt oppslutningen om euroen både i Sverige og Danmark.