Tørrbulk- og tankselskapet som ventet

D/S Norden leverer solide tall, men selv om topplinjen knuser estimatene, er bunnlinjen som ventet.

Panamax Golden Saguenay - Foto: Golden Ocean
Børs

Danske D/S Norden melder om et resultat etter skatt på 72,5 millioner danske kroner i første kvartal 2009, mot 200,2 millioner danske kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 74,2 millioner danske kroner, sammenlignet med 203,6 millioner danske kroner året før.Driftsresultatet ble 15,1 millioner danske kroner, mot 121,1 millioner danske kroner året førDriftsinntektene beløp seg til 415,3 millioner danske kroner, sammenlignet med 1.059,3 millioner danske kroner første kvartal 2008Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat etter skatt på 73 millioner danske kroner, driftsresultat på 19 millioner danske kroner og driftsinntekter på 240 millioner danske kroner.

Nyheter
Næringsliv