I debatten om hvordan NRK bør finansieres, enten ved dagens ordning med lisensfinansiering eller ved tilskudd over det ordinære statsbudsjettet, har kulturminister Trond Giske gitt de to NHH-professorene Hans Jarle Kind og Guttorm Schjelderup i oppdrag å finne ut «Hvordan skal NRK finansieres?».Gitt at statsråd Trond Giske vil beholde dagens ordning med lisensfinansiering, er det ingen grunn til å være overrasket over at bestillingsverket ender opp med at lisensfinansiering er det beste, men begrunnelsen til de to professorene er oppsiktsvekkende dårlig. Kriminelt dårlig.Med dagens ordning som skaffet NRK 3,7 milliarder kroner (2007-tall), var kostnadene ved å få pengene inn fra TV-titterne 100 millioner kroner. Nå har de to professorene, ifølge DN, kommet til at det vil koste 640 millioner kroner mer å bevilge pengene over statsbudsjettet.Nei, det er ingen trykkfeil. 640 millioner kroner mer. Selv studentene på NHH skjønner at dette må være feil, uten å regne på det en gang. En linje ekstra i statsbudsjettet med skriften bevilgning til NRK på 3,7 milliarder kroner er alt som trengs, og det koster ikke 640 millioner kroner mer. Alle skjønner det. Også Trond Giske.Hva har så professorene gjort? Kind og Schjelderup legger til grunn at en bevilging til NRK på 3,7 milliarder kroner må finansieres med en skatteøkning, og da har de to forskerne regnet ut at det vil oppstå et verditap eller effektivitetstap ved skatteinnkrevingen som utgjør 20 prosent av beløpet. Altså 740 millioner kroner (20 prosent av 3,7 milliarder). Man sparer de 100 millioner kronene som har gått med til lisensinnkrevingen, og vips så er nettotapet ved å bevilge pengene over statsbudsjettet 640 millioner kroner.Kan professorer ved NHH virkelig produsere og sende ut noe slikt? Kanskje har de fått betaling også.Teorien om at økte skatter kan gi effektivitetstap skal vi ikke forkaste, men det er jo slett ikke slik at en bevilgning til NRK på 3,7 milliarder kroner må finansieres med økte personskatter. Pengene til NRK kommer jo like mye fra statens oljepenger, utbytter, renter, moms osv osv.. Professorer vet slikt. Beløpet er heller ikke større enn at det lettes fanges opp av dagens budsjettrammer og budsjetterte inntekter.Overskuddet på statsbudsjettet blir bare ørlite mindre. Her er det ikke snakk om effektivitetstap i det hele tatt. Det hele er oppkonstruert og teori for å beholde lisensfinansieringen.Kulturminister Trond Giske har ikke tillit til det han kaller gamle og merkelige dommere ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, men han bør ha mer skepsis til professorer ved NHH.Hvis man skal, og det vil den rødgrønne regjeringen, beholde lisensfinansieringen, slik at NRK, som eneste blant mange tilbydere i mediemarkedet, har monopol på å kreve inn lisensbetaling, så er det bedre argumenter. Som for eksempel at årlige bevilgninger over statsbudsjettet kan gjøre NRK for avhengig av stortingsflertallets luner og skiftende konjunkturer (for eksempel fall i oljeprisen), og det anføres av kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas, ifølge DN, at «den kritiske og uavhengige journalistikken er best sikret gjennom dagens lisensordning».Vi har liten tro på at våre kolleger i NRK vil ta hensyn til Stortingets bevilgninger i utøvelse av sin gjerning, men det høres i hvert fall pent ut. Langt bedre enn effektivitetstap og skatt.Lederen av NRKs journalistlag, Hege Iren Frantzen, sier til DN at hun ikke forstår hvordan journalistene i NRK «skal kunne dekke statsbudsjettet når vi selv er en post på budsjettet». Det klarer de nok. Som alle journalistene som arbeider i 120 aviser som får statsstøtte.Det beste med finansiering over statsbudsjettet er at man sparer 100 millioner kroner årlig i innkrevingskostnader. Det er penger det også. Tøvet om ekstrakostnader på 640 millioner kroner bør NHH-professorene gjemme snarest mulig. Eller bruke det i undervisningen som tallmagi og trylling ved NHH.Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 20. mai.