Ifølge en melding har Veidekke Entreprenør inngått avtale med Statsbygg om å bygge det nye regjeringsbygg nummer 6 i Regjeringskvartalet i Oslo.Bygget skal tas i bruk av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.Kontraktssum er 218 millioner kroner eks. mva.I meldingen går det frem følgende:Arbeidene omfatter restaurering av det tidligere hovedkontoret til Statens pensjonskasse i Keysers gate 8, som er et verneverdig bygg fra 1899. Videre skal Keysers gate 6 bygges om, og det skal oppføres et nytt bygg i Teatergata 9. De tre eiendommene vil bli sammenføyd til et representativt regjeringsbygg for de to departementene. R6 knyttes også sammen med resten av regjeringsbyggene.Prosjektet får et bruttoareal på 21 500 m2. Arbeidene starter sommeren 2009 og er planlagt ferdig i november 2011. Kontrakten er en hovedentreprise og gjennomføres som en samarbeidsmodell. Prosjektet har ambisiøse miljømål innen energi, ressurs- og materialbruk samt avfallshåndtering.