Selskapet DOF uttaler tirsdag at de vil utføre en rettet emisjon på inntil 8,27 millioner aksjer, noe som tilsvarer ti prosent av aksjekapitalen.Kursintervallet i emisjonen indikeres på mellom 29,0 og 32,3 kroner.Møgster Offshore, som er storaksjonæren i DOF, har forpliktet seg til å delta i emisjonen tilsvarende sin eierandel. I tillegg til dette vil konsernsjef Mons Aase ta 100.000 aksjer.DOF har nå hyret inn Pareto Securities i forbindelse med emisjonen.Fristen for emisjonen går ut senest 20. mai klokken 08.30 og tidligst 19. mai klokken 18.30.