I løpet av det siste året har aksjene i Berkshire Hathaway falt 25 prosent. Selskapet ledes som kjent av Warren Buffett, av mange regnet som verdens beste investor. Heller ikke denne mannen kommer upåvirket gjennom finanskrisen.Ifølge Bloomberg kutter Berkshire Hathaway ned på investeringstakten ettersom selskapet nærmer seg et minimum av tilgjengelige kontanter. Buffett ønsker å ha minst ti milliarder dollar, eller 64,3 milliarder kroner, tilgjengelig dersom uforutsette problemer dukker opp.I første kvartal 2009 investerte Berkshire Hathaway 624 millioner dollar i Wells Fargo. Det skal være det laveste investerte beløpet i et kvartal siden 2005.September 2007 hadde Berkshire Hathaway 47,1 milliarder dollar tilgjengelig til å investere.