Wega Mining melder om et resultat etter skatt på -34,8 millioner kroner i første kvartal 2009, mot -73 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble -35,1 millioner kroner, sammenlignet med -79,4 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble -18,2 millioner kroner, mot -44,1 millioner kroner året førDriftsinntektene beløp seg til 0 kroner, sammenlignet med 0 kroner første kvartal 2008Her erog presentasjonen