Aamdal avkrefter valuta-konspirasjon

Flere snakker om "Dirty float". Men forekommer det i Norge?

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets - Foto: Scanpix
Børs

Etter flere henvendelser fra lesere angående kursoppgangen i den norske kronen i går i forbindelse med Dirty Float, spurte vi seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets om han har sett dette i Norge nylig.Dirty Float Når et land har en flytende valuta, men sentralbanken aktivt handler i valutamarkedet, uten å melde fra om dette, kalles dette Dirty Float. Dette kan forekomme om et hedgefond for eksempel shorter store mengder av landets valuta, og sentralbanken reagerer med å kjøpe store mengder egen valuta, for å begrense fallet.- Dirty Float er vel det samme som en flytende, men styrt valutakurs. Dirty henspeiler imidlertid ofte på at den styrte flyten ikke alltid skjer åpenlyst og at målet for pengepolitikken formelt er et annet. De fleste land har nå et inflasjonsmål og dermed ikke noe mål for valutakursen. Men for noen, blant annet Norge, betyr valutakursen mye for inflasjonen. Dermed vil valutakursen implisitt påvirke rentesettingen og være gjenstand for vurderinger fra sentralbanken. For Sveits har vi sett eksempler på at valutakursen har påvirket politikken gjennom trussel om intervenering og Japan har intervenert betydelig i perioder for å unngå for sterk styrkelse av yen, sier Kyrra Aamdal i DnB NOR Markets til HegnarOnline.- Men gjør Norges Bank dette?- For små, åpne økonomier som den norske, har valutakursen potensielt stor betydning. Det er derfor rimelig at sentralbanken vil kunne gripe inn dersom kursen kan gi langvarige skader for norsk økonomi. Men å tro at Norges Bank den siste tiden har hatt en skjult agenda om å svekke kronen virker ikke rimelig, konkluderer økonomen.

Nyheter
Børs