Analysesjef: Nedturen kommer

Kim Evjenth venter fortsatt en korreksjon på Oslo Børs. Til høsten skal markedet stige igjen. Disse aksjene tror han på.

Aksjestrateg Kim Evjenth - Foto: Finansavisen
Børs

Argo Securities analysesjef, Kim Evjenth, har vært negativ til Oslo Børs under store deler av den voldsomme oppturen de seneste månedene.- Jeg innrømmer at så langt har jeg tatt feil. Jeg har undervurdert likviditetstilsiget i markedet, som helt klart gjenspeiler en økt vilje til å ta risiko. På kort sikt er jeg imidlertid fortsatt skeptisk til børsen. Jeg tror vi vil få en korreksjon, men den vil ikke bli så kraftig at vi faller ned mot tidligere bunnivåer, sier han til Finansavisen lørdag.Til høsten tror Kim Evjenth det er gode muligheter til at børsen nok en gang skyter fart.- Det er den gode likviditeten i markedet, økt risikoappetitt og en aggressiv pengepolitikk som taler for en oppgang på børsen. Det som taler mot er makrobildet, som ikke ser spesielt lyst ut. Det ligger an til fortsatt nedgang i de fleste makroøkonomiske parametrene, men det er ikke lenger slik at det er fare for at verden forsvinner ned i et dypt hull. Jeg tror vi vil få en opptur på børsen til høsten, og det vil være gode muligheter for at Oslo Børs står høyere ved utgangen av året enn den gjør i dag, sier Evjenth.Analysesjefen trekker frem følgende fire kjøpskandidater:

  • StatoilHydroStatoilHydro
  • CermaqCermaq
  • TelenorTelenor
  • Det norskeDet norske

Nyheter
Børs