Analytiker: Dette er et godt tegn

Tallknuserne i Orion Securities har sett nærmere på viktige tall fra USA.

Foto: iStockPhoto
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities ser analytikeren nærmere på produktivitetsutviklingen i USA.Les også: Går Oslo Børs til 200 eller 400 poeng?-En økonomis vekstevne bestemmes av utviklingen i arbeidsstyrken samt produktiviteten. Produktiviteten, det vil si produksjonen per timeverk, har en tendens til å falle under resesjoner, skriver analytikeren.-Under denne resesjonen har imidlertid produktiviteten i USA utviklet seg forbausende sterkt. Dette er et godt tegn, både med tanke på økonomiens vekstevne på lengre sikt samt lønnsomheten i næringslivet, avslutter analytikeren.

Nyheter
Børs