Analytiker: Her bør du ta gevinst

Analytiker snakker om underpriset aksje, gode utsikter, kursdobling og at det er på tide med gevinstsikring.

1
Børs

I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Sevan (10,67) - mot skift i fokus fra finansiering til verdsettelse. Takket være den nylig gjennomførte kapitalutvidelsen på USD 175m har Sevan sikret finansiering for alle prosjekter ut 2009 og 2010 med unntak av boreprosjektene som uansett ventes kansellert. I tillegg har Sevan bygget opp en likviditetsbuffer på USD 90m. Både DCF-betraktninger og en pris/bok-faktor på 0,7 blinker Sevan-aksjen ut som tydelig underpriset. Oljeprisen har steget kraftig i den senere tid, og utsiktene synes gode, i alle fall på lengre sikt. Dette lover godt, både for Sevans FPSO- og boreenheter og selskapets unike teknologi• RCL (97,50) - stigende oljepris skaper nedsiderisiko, ta gevinst. Redusert finansieringsrisiko og en bedring i makroklimaet har gitt støtet til en kursdobling i RCL siden februar. En pris/bok-faktor på 0,5 tilkjennegir at oppsiden fortsatt er betydelig på lengre sikt. I det korte perspektivet anbefaler vi likevel å ta gevinst i RCL. Oljeprisen har steget kraftig de siste ukene, og dette gjør at vi nå vurderer risikoen som størst på nedsiden i estimatene.

Nyheter
Børs