Analytiker: Kjøp disse aksjene

Orion Securities snakker om gode nyheter, risiko, solid oppside og innsidekjøp. Her er dagens aksjetips.

Stig Myrseth - Foto: Finansavisen
Børs

I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• PGS (41,55) - åpning av brasiliansk presalt-område godt nytt. Den sterke oljeprisen lover godt for oljeservice-sektoren, og PGS er en av våre favoritter i denne. DCF-betraktninger blinker PGS-aksjen ut som underpriset og antyder en fair value på 50 kroner. Finansieringsrisikoen er redusert etter den nylige emisjonen og salget av et skip. Gitt våre estimater vil ikke PGS ha problemer med å innfri både covenants og avdrag.• Norwegian Property (7,09) - redusert risikopremie etter refinansieringen. Norwegian Property hentet tirsdag kveld inn 1,2 milliarder kroner i en rettet emisjon til kurs 6,00. Dette beløpet vil gå til nedbetaling av ulike banklån som inngår i den rundt 20 milliarder store gjelden. Med en NAV-rabatt på linje med bransjen taler dette for at en kurs på 10 kroner er innen rekkevidde på 6-12 måneders sikt. At tre ulike innsidere tegnet seg for til sammen 85 millioner kroner i emisjonen, underbygger det positive bildet.

Nyheter
Børs