Analytiker: Kjøp og kjøp

Analytiker Asbjørn Taugbøl venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Børs

I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Prosafe som en kjøpskandidat mens Tandberg får en svak kjøpsanbefaling.- Prosafe har brutt tidligere motstandsnivåer ved 28,40 kroner og 31,40 kroner, noe som åpner for videre oppgang. Det er nå støtte ved 31,40 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Det er noe motstand ved 42-43 kroner, deretter ved 54,50 kroner. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytiker Asbjørn Taugbøl.- Tandberg ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har støtte ved ca. 100 kroner og motstand ved ca. 120 kroner. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, avslutter analytikeren.

Nyheter
Børs