Analytiker: Kjøp og selg

Orion Securities snakker om bedre markedsforhold, gode muligheter, trading og mulig kursfall.

Børs

I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• BW Offshore (7,96) - bedre markedsforhold gir kontraktsmuligheter. Vi slapp i går en analyse av BW Offshore som konkluderte med kjøp og et oppjustert kursmål på 10,00. De siste månedene har BW Offshore blitt trukket frem som en mulig vinner av flere FPSO-kontrakter av avisen Upstream. Tre fjerdedeler av de estimerte inntektene for 2009-2010 er allerede sikret gjennom kontrakter. Dette gir en rimelig stor grad av visibilitet.• Golden Ocean (6,41) - tradingsalg på negative rateutsikter. Et lavere kinesisk importnivå ventes sammen med en økt tilgang av bulkskip å presse ratene nedover i månedene fremover. Dette sammen med økte bunkerskostnader vil presse inntjeningen for bulkrederiene. Fremtidskontraktene for bulk på Imarex for tredje kvartal handles med en betydelig rabatt i forhold til spotratene. Dette underbygger troen på at ratene skal ned.

Nyheter
Børs