Analytiker: Kjøp og selg

Analytiker forteller investorer om en aksje som kan være et godt kjøp og en aksje som kan oppleve kursfall.

Børs

I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Crew Gold Corporation som en kjøpskandidat mens Farstad Shipping får en svak salgsanbefaling på kort sikt.- Crew Gold Corporation har brutt motstanden ved ca. 5 kroner og gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon. Videre oppgang til 8,15 kroner eller mer er signalisert. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker aksjen. Ved reaksjoner tilbake, er det nå støtte ved ca. 5 kroner. Oppsiden er meget stor i aksjen, men gjennomsnittlig månedlig kursendring er over 50 prosent, så risikoen er høy. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Farstad Shipping har hatt en god utvikling og steget over 20 prosent siste måneden. Aksjen er nå overkjøpt på RSI og ligger nær motstanden ved 117 kroner, noe som bør gi en reaksjon ned på kort sikt. Et brudd opp gjennom 117 kroner vil derimot utløse et kjøpssignal. Det er støtte tilbake ved 88 kroner. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Watch, sier analytikeren.

Nyheter
Børs