Analytiker positiv til DiaGenic

Venter kursoppgang for biomarkør- og diagnose-aksjen.

Illustrasjonsfoto: iStockphoto
Børs

DiaGenic har to forretningsområder; utvikling av markører for medisinutvikling og utvikling av sykdomsdiagnoser. En blodprøve for å teste for brystkreft er lansert i India, mens den samme vil bli lansert i Europa sammen med en test for Alzheimer.Keith Redpath skriver i en rapport at utvikling av medisin har et potensial for inntjening i det korte bildet. Han skriver at DiaGenics teknologi kan brukes for å identifisere tidlige symptomer. Han estimerer dette ferske markedet til å være verdt 6 milliarder dollar innen 2012.Redpath skriver i sin rapport om DiaGenic at diagnose-markedet er verdt 36 milliarder dollar globalt, og er domniert av seks aktører. DiaGenics test for Alzheimer og Parkinson skal være markedets eneste.Redpath tror DiaGenic-aksjen kan stige til 7 kroner innen 12 måneder. Dette tilsir et oppside-potensial på 53 prosent over siste notering.

Nyheter
Børs