Analytiker: Slik kan du doble pengene dine

Orion Securities snakker om oppjustering, risiko, emisjon og oppside på 100 prosent. Her er dagens aksjetips.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Seadrill (98,40) - oppjustert kursmål på serie med positive nyheter. Vi slapp i går en analyse av Seadrill som konkluderer med kjøp og et oppjustert kursmål på 120. Det har skjedd mye positivt i selskapet i det siste. For det første la Seadrill frem en solid rapport for første kvartal. Dernest sikret Seadrill seg i går en ny kredittfasilitet på 1,5 milliarder dollar. Med denne har den finansielle risikoen falt dramatisk ettersom selskapet nå fremstår som fullfinansiert til i alle fall 2011.• Sevan (9,14) - finansieringsløsning vil gi reprising. Sevan gjennomførte i går kveld en rettet emisjon på 1,1 milliarder kroner (USD 175m) til kurs 8,00. Det vil følge en reparasjonsemisjon senere i sommer. Den nevnte kapitalutvidelsen vil være tilstrekkelig til å dekke alle kapitalbehov på kort til mellomlang sikt. Disse har tidligere blitt anslått til 125-150 millioner dollar av ledelsen. Med den nevnte emisjonen på plass viser våre DCF-baserte modeller en fair value på 18 kroner per Sevan-aksje. Til grunn for dette anslaget ligger tre FPSO-er og en boreenhet på langsiktige kontrakter.

Nyheter
Børs