Blir det bakrus etter børsfesten?

Det er likevel ikke slik at verken norsk økonomi eller verdensøkonomien er friskmeldt, understreker Oslo Børs.

Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 15,8 prosent i mai, som er den største månedsvise oppgangen siden januar 1989.- Det er likevel ikke slik at verken norsk økonomi eller verdensøkonomien er friskmeldt. Men investorene har den siste tiden fått enda tydeligere tegn på at utfordringene i økonomiene er mer under kontroll enn tidligere og at den verste nedgangen kan være over innenfor flere viktige områder, skriver Oslo Børs i et nyhetsbrev.- Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine konjunkturtendenser viste for eksempel nylig at vi i Norge er over det verste produksjonsfallet, noe som opplagt er godt nytt for nervøse investorer, skriver Oslo Børs.I dag fortsetter oppgangen. I skrivende stund står hovedindeksen i 303,47 poeng, opp 3,71 prosent.

Nyheter
Børs