Bunnsolide aksjetips

Finansavisens innsideportefølje tapte litt til markedet sist uke, men har fortsatt et suverent forsprang. Disse aksjene markerte seg - på godt og vondt.

Børs

Finansavisens innsideportefølje steg 1,0 prosent sist uke, og ble dermed slått av hovedindeksen, som la på seg 2,8 prosent. Porteføljen har nå lagt på seg solide 66,6 prosent så langt i år. Forspranget til markedet er dermed fortsatt oppe i 27,6 prosentpoeng.Bare én av fem aksjer slo markedet. Det var Nutri Pharma, som steg 9,5 prosent. Northland Resources og Det norske avanserte 1,8-2 prosent, mens Hafslund A gikk opp 0,7 prosent.Eneste aksje som falt var dermed Austevoll Seafood - nærmere bestemt med 9,1 prosent.Ingen endringer gjøres i porteføljen denne gang.

Innside Innside porteføljen porteføljen
SelskapSelskapInnInnKj. Kj. kurs kursS.loss S.loss (85%) (85%)Forr. Forr. uke ukeSiste Siste uke ukeAvk. Avk. tot. tot.Avk. Avk. s.uke s.uke
Det norskeDet norske13.03.0913.03.0942,2042,2035,8735,8755,7555,7556,7556,7534,50 %34,50 %1,80 %1,80 %
Nutri PharmaNutri Pharma17.01.0917.01.091,871,871,591,592,102,102,302,3023,00 %23,00 %9,50 %9,50 %
Hafslund AHafslund A22.05.0922.05.0970,5070,5059,9359,9370,5070,5071,0071,000,70 %0,70 %0,70 %0,70 %
Austevoll SeafoodAustevoll Seafood03.04.0903.04.0914,8014,8012,5812,5825,3025,3023,0023,0055,40 %55,40 %-9,10 %-9,10 %
Northland ResourcesNorthland Resources09.05.0909.05.096,396,395,435,436,356,356,486,481,40 %1,40 %2,00 %2,00 %
Differansen: Differansen:
Innsidep.Innsidep.H. H. ind. ind.DiffDiff
Siste uke Siste uke1,00 %1,00 %2,80 %2,80 %-1,80 %-1,80 %
Hittil i år Hittil i år66,60 %66,60 %39,00 %39,00 %27,60 %27,60 %

Nyheter
Børs