Codfarmers rammet av brann

Brann i slakteri på Halsa.

Foto: Codfarmers
Børs

Slakteriet til torskeoppdrettsselskapet Codfarmers ASA på Halsa i Meløy kommune ble totalskadd av brann natt til lørdag 30. mai. Ingen personer kom til skade i brannen.De økonomiske konsekvensene er begrenset for selskapet. Bygget, utstyr og merkostnader i forbindelse med alternativ slakting er totalt forsikret for 70 millioner kroner og forventes å være dekkende.Fisken i ventemærene ved anlegget er ikke påvirket og flyttes med brønnbåter til et slakteri i Nord-Tønderlag. Videre slakting går som planlagt og kunder skal derfor ikke bli berørt av hendelsen.I forhold til økte slaktevolumer fra høsten er selskapet i dialog med slakterier med kapasitet i Nordland og andre regioner. Selskapet forventer at et nytt anlegg kan være i normal drift innen rimelig tid, avhengig av skadeomfang.Årsaken til brannen er ukjent, men brannvesen og politi vil foreta undersøkelser så snart forholdene på brannstedet tillater det.Kilde: Selskapet

Nyheter
Børs