De dyreste kvinnene

En håndfull personer har styrehonorarer fra ASA-selskaper på over én million kroner.

Børs

Forrige uke skrev Finansavisen at Jan Christian Opsahl, styreleder i Tandberg ASA, fikk et styrehonorar på 851.000 kroner. Det gjør ham trolig til den personen i Norge som får mest betalt for ett styreverv. Han må likevel se seg forbigått av styregrossister med flere verv. Det er nemlig kvinnene som ifølge avisen troner øverst på honorartoppen, først og fremst fordi de har flest verv i allmennaksjeselskaper.En gjennomgang Finansavisen har gjort av selskapenes årsberetninger viser at en håndfull personer får styrehonorar fra ASA-selskaper på over én million kroner samlet.Øverst på listen troner advokat Mimi Kristine Berdal, med ni ASA-verv og hele 66 andre roller i norsk næringsliv. Synne Syrrist følger tett etter, med åtte ASA-verv. I tillegg har hun 20 andre posisjoner.Også Heidi M. Petersen har kalenderen full av styremøter. Hun har fem ASA-verv og ni andre posisjoner.Styregrossistenes honorarer:Mimi Kristine Berdal - Honorar fra ASA-verv: 1 165 500Synne Syrrist - Honorar fra ASA-verv: 1 100 000Heidi M. Petersen - Honorar fra ASA-verv: 1 067 000

Nyheter
Næringsliv