Derfor kan bunnen i aksjemarkedet være passert

Korreksjonen mange har varslet har så langt uteblitt, går det frem av fersk rapport fra Oslo Børs.

Oslo Børs - Foto: Scanpix
Børs

I mai steg hovedindeksen på Oslo Børs15,8 prosent, noe som er den største månedsvise oppgangen siden januar 1989. De mest omsatte aksjene, representert ved OBX-indeksen, la på seg hele 17,2 prosent. De tre siste månedene har hovedindeksen steget 36,3 prosent. Dette er den sterkeste tremånedersperioden siden Oslo Børs etablerte sine indekser i 1983.Optimismen i aksjemarkedet ser dermed ut til å fortsette, og korreksjonen mange har varslet har så langt uteblitt, går det frem av fersk rapport fra Oslo Børs.Ifølge rapporten tyder stadig mer på at bunnen i aksjemarkedet er passert.Bakgrunnen er at flere indikatorer viser at det er gode grunner til å forvente at verdensøkonomien er i ferd med å gå inn for landing, med påfølgende økonomisk vekst. Samtidig har flere selskaper kommet med gode nyheter - ikke minst knyttet til resultater og finansiering. Som om ikke det er nok har oljeprisen styrket seg om lag 30 prosent i løpet av måneden, som sammen med oppgang også i andre råvarepriser er en viktig driver for Oslo Børs, heter det.

Nyheter
Børs