- Dette kan føre til et finansielt kaos

Orion Securities snakker om advarsler, bunnløs negativ spiral, finansielt kaos, depresjon og kapitalflukt.

Foto: AP
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities ser analytikeren nærmere på hva som kan gå galt i verdensøkonomien.- De siste ukene har dollaren stupt samtidig som lange statsrenter har steget. Den utløsende faktoren var S&Ps advarsel om at Storbritannia kan miste sin trippel A kredittrating. Med de mange likhetstrekkene mellom amerikansk og britisk økonomi tolket finansmarkedet dette som en advarsel om at USAs kredittrating også er i faresonen, sier analytikeren.- Faren er at summen av budsjettunderskudd, kvantitative lettelser og det generelle gjeldsnivået har overskredet smertegrensen til kreditornasjonene og at de fremover vil vegre seg for å plassere midler i USA. I så fall står dollaren foran en bunnløs negativ spiral, mens amerikanske statsobligasjoner vil gå inn i et fritt fall. Bryter et slikt finansielt kaos ut, vil en depresjon i verdensøkonomien være uunngåelig, sier analytikeren.- Heldigvis vurderer vi faren for en dollarkrise som beskjeden. Fortsetter dollaren å falle skarpt samtidig som statsrentene skyter i været, vil det imidlertid være et symptom på kapitalflukt, noe som vil gjøre oss tiltakende bekymret, avslutter analytikeren.I dag fortsetter festen på Oslo Børs, I skrivende stund står hovedindeksen i 303,07 poeng, opp 3,57 prosent.

Nyheter
Børs