Dette kan sjokkere aksjemarkedet

Orion Securities snakker om sjokk, resesjon og usikkerhet i aksjemarkedet. Analytikeren trekker frem tre punkter som kan føre til problemer.

Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities skriver analytikeren at resesjonen er over, og at det er duket for ekspansjon. Likevel finnes det flere skjær i sjøen.- De økonomiske rapportene bærer bud om bedre tider. Mens det større bildet for Kina og mange andre fremvoksende økonomier er lyst, frykter vi at oppsvinget i Vesten vil bli forholdsvis moderat og at oppgangskonjunkturen kan bli ualminnelig kort, sier analytikeren.Av faktorer som kan lede til et W-lignende konjunkturforløp med en ny resesjon mot slutten av 2010 eller i 2011 trekker Orion Securities frem følgende punkter:• Land som USA og Storbritannia vil i år få underskudd på statsbudsjettet på 12-13 prosent av BNP. Så massive underskudd vitner om behov for kraftige skatteøkninger på lengre sikt.• Rentene vil etter hvert bli hevet til mer normale nivåer samtidig som økningen i pengemengden må reverseres.• En repetisjon av fjorårets olje- og matvareprissjokk kan ikke utelukkes. Det er bare et spørsmål om tid før forbruksveksten i fremvoksende økonomier overvelder tilbudssiden med flaskehalser og galopperende råvarepriser som resultat.- Vil den giftige miksturen av stigende renter, et skattesjokk og et oljeprissjokk sende de vestlige økonomiene tilbake inn i resesjon om ett års tid eller to? Dette kan vanskelig vites med sikkerhet, men scenarioet er ikke usannsynlig, avslutter analytikeren.

Nyheter
Børs