Dette kan stoppe festen i aksjemarkedet

Orion Securities forteller investorer om fem faktorer som kan føre til at det blir en dårlig sommer i aksjemarkedet.

Stig Myrseth - Foto: Finansavisen
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities slår analytikeren fast at sommeren kan bli flat i aksjemarkedet- Selv om lave pris/bok-faktorer sammen med utsikter til at verden gradvis kommer tilbake i vater, tilkjennegir at minste motstands vei er oppover i det større bildet, blir vi ikke overrasket om sommeren blir flat på børsen, sier analytikeren.Dette skyldes følgende forhold:• Perioden juni-oktober er historisk den dårligste delen av året i aksjemarkedet.• Kursene har allerede steget så mye at en moderat bedring i økonomien utover sommeren trolig allerede er inndiskontert.• Skal kursene stige videre, må vi antakelig se et skarpt konjunkturomslag. Dette venter vi imidlertid ikke, blant annet fordi banksystemet fortsatt ikke fungerer normalt. Statistikker viser at bankene akkumulerer kontanter i stedet for å låne dem ut.• Obligasjonsmarkedet preges fortsatt av betydelig uro med sterkt stigende statsrenter i det store offentlige underskudd skaper usikkerhet.• Oljeprisen har allerede doblet seg siden årsskiftet. Fortsetter oppgangen, kan det snart bli et problem for oljeimporterende land som USA.

Nyheter
Børs