DnB NOR tungt inn i NPRO

Fond kjøpte over 12 millioner aksjer.

Rune Bjerke, konsernsjef DnB NOR - Foto: Scanpix/iStockphoto
Børs

Fond forvaltet av DnBNOR Kapitalforvaltning AS har i dag den 10.06.2009 fått tildelt 12.317.729 aksjer i emisjon i Norwegian Property AS, heter det i en melding fra Norwegian Property.DnB-NORfond eier nå 8,31% av aksjene i Norwegian Property AS.

Nyheter
Børs