DNO i Irak

Dette behøver du å vite om DNO i Irak.

Oljerørledning i Irak - Foto: Genel Enerji
Børs

I dag gjentok den irakiske oljeministeren (ja, han er fortsatt minister selv om ryktene sier han ikke er det) at Irak ikke skal betale DNO, Addax eller Genel en eneste dollar for utviklingen av feltene Taq-Taq og Tawke. Dette er ikke en nyhet, men hans ordlyd er ny og timingen er påfallende etter nylig oppstart av oljeeksporten ut av Kurdistan.Avtalen er der DNO har en avtale med KRG, men denne er ikke offentlig kjent. Dette har DNO opplyst til HegnarOnline direkte, og bekreftet at de har en "midlertidig" avtale med kurderne for å få betalt for oljen. Det er egentlig ikke noen store usikre momenter rundt DNO-aksjen, og spesielt ikke mellom DNO og Irak.17 prosent DNO har en avtale med KRG og KRG har en avtale med Irak. Irak er IKKE motstander av eksport ut av Kurdistan, og KRG vil få 17 prosent av det nasjonale overskuddet som følge av oljeproduksjon.Av dette vil det være en splitt mellom KRG og DNO/Addax/Genel. Det eneste usikre momentet akkurat nå er hvordan splitten mellom KRG og DNO vil være. Det ryktes at denne vil ligge rundt 50/50, men her er alle kort fortsatt tett til brystet.Og til slutt skal selskapene betale minst 35 prosent skatt (ikke endelig vedtatt) på dette.

Nyheter
Børs