DNO svarte på pengespørsmål

DNO hadde torsdag kapitalmarkedsdag. To HegnarOnline-lesere fikk spørre spørsmål direkte til DNO.

Oljearbeidere - Foto: AP
Børs

- International Oil Daily skrev at kun 50 cent per fat vil tilfalle KRG. Noen kommentar til dette?- Jeg har ikke lest denne nyheten, og jeg tror ikke at vi skal spekulere for mye på nyheter, men det vi skal være konsekvent på, er at vi har kontrakter med KRG, standardkontrakter, og de leverer majoriteten av inntektene til Irak, som andre kontrakter. Vi har fått klare tilbakemeldinger om at kontraktene blir sluttført, og at selskapene vil få betalt, og dette vil være klart snart, sier Helge Eide.- Når får vi vite om betalingene?- Jeg kan ikke gi et konkret svar, annet enn det KRG har meldt, sier Helge Eide.- Om KRG kun får 17 prosent av inntektene, tror du de vil betale dere?- Jeg vil ikke spekulere i nyheter, og KRG vil få 17 prosent. Vi har en kontrakt, og det venter vi å få, sier Helge Eide.- Hva ligger i veien for å nå 50.000 fat per dag?- Først, er det veldig viktig at vi øker produksjonen. Vi har ikke vært i stand til å teste fasilitetene på Tawke. Vi har en plan med KRG og vår operatør om å øke produksjonen i steg, 10.000 fat per dag, og vi før nå full kapasitet innen fire uker. På åpningsdagen var vi nær 50.000 fat per dag, men vi kunne ikke holde på den, men innen fire uker bør vi være der, sier Helge Eide.- Når ser vi første resultatene av Irak i cashflowen?- Det er for tidlig å si. Jeg tror nøkkelspørsmålet er prisen på oljen, og dette er ikke mulig å si nå.- Hvorfor er dere ikke mer konkret i henhold til kontrakten mellom DNO og KRG?- Vi skrev nye kontrakter i 2008 med KRG. Vilkårene i vår kontrakt er den samme som de var i mars 2008. Det eneste vi ikke har sagt til markedet, er oljefaktoren, inntektene. Dette vil KRG melde.- Markedsverdi? - LESERSPØRSMÅL- Det er opp til markedet å prise DNO.- Forholdet med irakisk oljeminister? - LESERSPØRSMÅL- Vi har ikke noe forhold med den sentrale styrelsen i Irak. Alle forhold med Irak, er mellom KRG og Irak.- Er det mulig å nå 100.000 fat per dag, spør en selverklært liten aksjonær.- Vi skal levere 50.000 fat per dag, og alt over dette må tas ved en senere anledning. Dette avhenger av flere faktorer.- Oppkjøp i Kurdistan?- Det stemmer at det er en fusjon mellom Genel og Heritage. Addax vil også muligens bli tatt over. Når det kommer til DNO, har det vært spekulasjoner om oppkjøp, men de ønsker vi ikke å kommentere. Om vi vurderer å selge eller fusjonere, vil vi rapportere dette, men nå ønsker vi ikke å kommentere.Legg inn egne spørsmål i kommentarfelt, og så kan de muligens bli spurt.

Nyheter
Børs