Emisjon i PA Resources

PA Resources ønsker å trykke opp 14,5 millioner nye aksjer.

1
Børs

PA Resources ønsker å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 14,5 millioner nye aksjer. Det vil skje gjennom en bookbuildingprosess.Provenyet fra emisjonen vil brukes til utbygging av nye felt og boreprosjekt.Meglerhuset Carnegie er leid inn som tilrettelegger av emisjonen.I løpet av mandagen falt PA Resources-aksjen 7,22 prosent til 24,40 kroner.

Nyheter
Børs