Får billige DnB NOR-aksjer

DnB NOR-ansatte får tilbud om billige aksjer.

Foto: Scanpix
Børs

Styret i DnB NOR ASA besluttet 5. mai 2009 at ansatte i DnB NOR ASA også i år skal tilbys rabatterte aksjer. Tildelingen ble foretatt i dag til en brutto pris per aksje på 52,81 kroner. Rabatten utgjør 1.500 kroner.Her finner du listen over primærinnsidere som har benyttet seg av tilbudetDnB NOR-aksjen er sist omsatt for 54,30 kroner, opp 1,5 prosent.

Nyheter
Børs