Får låne 30 millioner av Innovasjon Norge

Codfarmers har fått lånetilsagn på 30 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Foto: Codfarmers
Børs

Ifølge en melding har Innovasjon Norge innvilget Codfarmers ASA 30 millioner kroner i lån.Lånet har en tre års løpetid med to års avdragsfrihet etter låneopptak. Låneavtalen forutsetter at partene enes om akseptable covenant strukturer i forhold til egenkapitalandel og likviditetsgrad.- Codfarmers er svært positive til at Innovasjon Norge velger å innvilge lån til selskapet og andre aktører i næringen i et krevende kapitalmarked. Dette bidrar til å utvikle torskeoppdrett videre og legger forholdene til rette for verdiskapning og nye arbeidsplasser i distriktene, sier Michael Malling, konsernsjef i Codfarmers ASA.Innovasjon Norge har tidligere innvilget Codfarmers lån på til sammen 20 millioner kroner, samt investeringstilskudd på til sammen 12,6 millioner.

Nyheter
Børs