Foreslo skattekutt til seg selv

Svs Heikki Holmås bandt renten i 2005, og foreslo skattefradrag til alle med fastrentelån. Her er spørsmålene han ikke vil svare på. (Oppdatert)

Heikki Holmås - Foto: Scanpix
Børs

I mai rykket Svs Heikki Holmås ut og foreslo et skattefradrag på 1,3 prosent til alle med fastrentelån, men utelot å nevne at han selv betalte fastrente høyt over dagens rentenivå, skriver Finansavisen, og viser til at Holmås i 2005 bandt renten på 4,75 prosent over ti år.Holmås rettferdiggjorde forslaget med at boligmarkedet var et lotteri og at årstallet en kjøpte avgjorde om en kom godt eller dårlig ut. Han nevnte ingenting om ekstra nedbetaling eller innløsning av lånet på et tidligere tidspunkt når rentefall har gitt overkurs.Finansavisen har i halvannen uke, per telefon og e-post, gjort gjentatte forsøk på å få tak i Holmås - uten hell.Spørsmålene han ikke vil svare på? Hvordan hans egen økonomi ville bli påvirket av skatteforslaget, og hvorfor det kom akkurat etter at de flytende rentene hadde kommet kraftig ned.Oppdatert:- Jeg har hatt fastrente siden høsten 2005. Jeg har god stortingslønn og har slikt sett greit med penger, men det er de positive effektene for samfunnet som gjør at jeg går inn for dette, sier Heikki Holmås til Finansavisen lørdag 6. juni.

Nyheter
Politikk