Gazprom og StatoilHydro inngår avtale

Gazprom og StatoilHydro har forlenget en intensjonsavtale om geologisk forskning, utbygging og produksjon av olje- og gassressursene i nordområdene.

Børs

Avtalen ble undertegnet i St. Petersburg av Gazprom-sjef Aleksej Miller og konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro fredag. Den erstatter en avtale fra 2005, da Statoil og Hydro var selvstendige selskaper. StatoilHydro og Gazprom er partnere i fase 1 av utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Shtokman. Den nye avtalen gjelder i tre år.- Samarbeidet mellom Gazprom og StatoilHydro bygger på lang erfaring og avanserte teknologier i begge selskaper. Rike ressurser i arktiske strøk, samt Gazproms unike erfaring fra gjennomføring av store energiprosjekter åpner enorme muligheter for videre utvikling av samarbeidet i stor skala, sier Miller.Lund påpeker at avtalen viser kontinuitet og langsiktig satsing på samarbeidet mellom StatoilHydro og Gazprom. Han viser til at StatoilHydro har bygd ut felt til havs i 40 år under harde klimatiske forhold.

Nyheter
Børs